DEPaarse Poort

Project: korhoeders

De Korhoen.

Het verplaatsen van de korhoenders van Zweden naar Nederland is een initiatief geweest van Vogelbescherming Nederland, provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. De vier hanen en één hen zijn gevangen in het noorden van Zweden en direct naar Nederland vervoerd om ze zo min mogelijk te verstoren. De korhoenders vlogen na het openen van de transportboxen meteen de hei op, hun vrijheid tegemoet. .

Het bijplaatsen van de korhoenders was een ultieme poging om deze vogelsoort voor Nederland te behouden. De huidige populatie bestaat momenteel nog  uit slechts enkele hanen en een aantal hennen. Het bijzetten van de korhoenders uit Zweden moest verdere inteelt voorkomen en zo de overlevingskans van de vogel in Nederland vergroten.

     Een Baltsende mannetjes Korhoen

Onderzoek naar de populatie

Het is voor het eerst in Nederland dat er wilde exemplaren van het korhoen werden bijgezet. Bij een vergelijkbaar project in het Rhön-gebied in Duitsland waren de voorlopige resultaten hoopgevend. Eerdere experimenten met het uitzetten van gefokte korhoenders waren niet succesvol.

De korhoenders uit Zweden zijn voor het loslaten uiteraard nauwkeurig onderzocht. Eén haan en één hen van de groep zijn bovendien uitgerust met een zendertje. Volgend jaar zullen er nog eens zo’n twintig korhoenders worden verplaatst van Zweden naar Nederland. Na twee jaar moet het onderzoek klaar zijn. Dan wordt bepaald of het project wordt voorgezet of niet.

Meer informatie omtrent de voortgang van het project bij het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug.